Är det viktiga villkorsförändringar på det nya kortet?

Jag tyckte jag såg innan jag godkände de nya villkoren något som antydde valutapåslag?
Är det bara en reservation för att det finns en sådan möjlighet men som inte finns just nu?
Finns det även andra förändringar som behöver uppmärksammas??

Hej @Peddapee

Vår prislista har inte förändrats i och med bytet av kortutgivare och inget valutaväxlingspåslag är inplanerat. Här kan du se hur våra gällande priser ser ut; https://getpfc.com/sv/pris/