Dela info med andra banker

Jag kan se saldot på andra betalkort i min internetbank. Har PFC planer på att införa detta? I så fall när, ungefär?

Hej! Tack för att du framför dina önskemål på appen! Just nu ligger inte detta i vår plan, näst på tur är det vi kallar Duo, en möjlighet för dig att dela ekonomi med en partner samtidigt som du har full koll på din egen ekonomi.