Exportera transaktioner

Möjlighet att kunna exportera transaktionshistorik till Excel eller PDF vore kanon likt den som Lunar way har i sin app

1 Like

Hej! Det är jättebra feedback! Tack, vi tar det i åtanke för framtida utveckling!