Gemensamt ”konto”

Det skulle vara super om ni kunde skapa ett alternativ för delat ”konto”. Tänker mig en funktion liknande grupper där man bjuder in personer. Skillnaden är att man ska kunna ha pengar på det ”kontot” gemensamt och kunna göra betalningar direkt därifrån. Man skull t ex kunna gå in och välja vilket konto som ska vara aktivt innan man gör köp. Det skulle kunna bli ett alternativ till gemensamt konto för många par som bara delar vissa kostnader, t ex mat.

1 gillning