Kan inte registrera kort

Hej jag har nu fått hem kortet men kan inte registrera det.?

Aktivera kortet i appen. Står ganska tydligt på startsidan när du loggar in ”Aktivera kort”, följ instruktionerna.

Hej, du aktiverar kortet genom att skriva in de fyra sista siffrorna i ditt kortnummer. Därför är det viktigt att du väntar tills du fått hem ditt kort och kan se de fyra sista siffrorna i ditt kortnummer.