Kortet nekas

När jag använder kortet, nekas den helatiden