Låta andra sätta in pengar på din P. F. C

Jag tycker att andra också borde ha rätt till att sätta in pengar.
I så fall kanske bara via giro?

Då kanske man kan få hjälp att nå sitt ev. mål.

3 gillningar

Det borde funka nu med plusgironumret och ditt personnummer som meddelande

Hej, tack för din feedback om detta. I nuläget är det inte tillåtet för andra att sätta in pengar på ditt P.F.C.