Möjlighet att skräddarsy hemvyn

Det vore ypperligt om man kunde välja vilka funktioner som ska vara synliga i hemvyn. På så vis möjliggörs också en vidd av kommande funktioner för att skapa en rik upplevelse som är personlig. Man kan tänka sig valbara funktioner ifrån gjorda inställningar eller kanske som widgets man placerar ut direkt i hemvyn.

2 gillningar

Hej @card_user Det är en jättebra idé! Vi tar med oss det för framtida utveckling :+1:

1 gillning